La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractats de manera lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de Dades (RGPD) i altra normativa aplicable.

En compliment del que es disposa en l’article 13 del RGPD t’informem del següent:

 RESPONSABLE

Fusteria 1890 SL – (d’ara endavant, la Fusteria, i bé lafusteria.com)

CIF B66214842

C/ Caseta d’en Camp, 15-21 (Carrer C1-Nau3), del Pol. Ind. Berenguer

08650 Sallent (Barcelona)

Telèfon: 93 837 11 02

QUÈ FEM AMB LES TEVES DADES?

Accions de Marketing.

La Fusteria podrà utilitzar aquestes dades per a informar sobre futures promocions, ofertes i altres accions comercials en els casos en els quals Vostè sigui ja client o si no ho és, quan Vostè ens hagi proporcionat el seu consentiment en el corresponent apartat.

Formulari de Contacte.

Recollirem dades amb la finalitat de gestionar el centre de suport de la Fusteria i el contacte amb el client via email o telèfon a fi de poder atendre la seva petició.

BASE JURÍDICA DELS TRACTAMENTS

Per a l’enviament d’informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment encara que si Vostè ja és client podrem enviar-li informació sobre productes similars proporcionant-li sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa.

El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

 DESTINATARIS

Amb motiu del registre,  les seves dades poden ser comunicats als següents destinataris:

  • Entitats bancàries per al pagament les compres mitjançant targeta.
  • A l’Oficina de consumidors i usuaris en cas d’existir alguna reclamació.
  • Als fabricants, Proveïdors o agents de la cadena. A aquelles empreses transportistes que puguin tenir encarregat l’enviament als clients de les comandes corresponents. Aquests destinataris poden estar situats dins del territori espanyol com en fora d’aquest, en funció del producte i/o servei adquirit.
  • En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.
  • A les administracions públiques a les quals hàgim de facilitar informació amb motiu del compliment de les nostres obligacions legals.

 

Per a l’enviament de newsletters o butlletins de notícies és possible que utilitzem una eina externa a la propietat de l’empresa. En aquest cas, és possible que utilitzem l’eina Mailchimp que pertany a la companyia estatunidenca The Rocket Science Group, LLC. Per tant, estaríem davant una transferència internacional de les seves dades per a prestar únicament aquest servei. Pots trobar informació sobre aquesta companyia i la seva política de privacitat en https://mailchimp.com/legal/. A més, aquesta companyia es troba adherida al protocol Privacy Shield que permet les transferències internacionals de dades entre la Unió Europea i els Estats Units.

L’ús de Mailchimp no és una cessió de dades, sinó que les dades només s’usaran per aquesta plataforma única i exclusivament per a remetre els butlletins i sempre amb el seu consentiment.

LaFusteria assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense mediar consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran emprats per a aquesta fi.

DRETS DELS INTERESSATS

L’interessat té els següents drets:

  • Podrà sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemats que el concerneixin (accés)
  • Podrà sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les seves dades personals. (rectificació)
  • Podrà sol·licitar l’eliminació o limitació del tractament de les seves dades personals i (supressió i limitació)
  • També podrà sol·licitar que se li posin a disposició les seves dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica.(portabilitat)

 

Per a això haurà de dirigir-se per escrit adjuntant una còpia del DNI o document que li identifiqui, a l’adreça de La Fusteria–, o també a través del nostre formulari o al correu electrònic info@lafusteria.com.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades). No obstant això, qualsevol qüestió relacionada amb les dades li convidem a contactar amb nosaltres per a solucionar-la.

 DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Hem designat un delegat de protecció de dades (DPO) per a qualsevol qüestió relacionada amb les seves dades personals. Pot contactar amb ell a través de l’adreça info@lafusteria.com

 QUALITAT DE LES DADES

Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollits.

 

PROTECCIÓ DELS MENORS

No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare/mare/tutor legal vetllar per per a la privacitat dels menors, fent tot el possible per a assegurar que han autoritzat la recollida i l’ús de les dades personals del menor.

 XARXES SOCIALS

A través de la nostra pàgina web és possible que es pugui accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, Youtube o qualsevol altra plataforma de xarxes socials que es consideri agregar, d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari pot registrés i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la web www.lafusteria.com i de la mercantil Fusteria 1890, SL, o de qualsevol altre domini sota la propietat de La Fusteria i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook, Twitter, Instagram, Youtube o la que es consideri a cada moment.. La Fusteria no és titular de les xarxes socials.